QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Yeni kitablar
Q.K.Gül. METEROLOGİYA VƏ İQLİMŞÜNASLIQ
4 Sentyabr , 2015

yer kürəsini bürüyən atmosfer sabit qalmayıb daima hərərkətdədirş Yağış, qar, tufan və.s bu kimi fiziki hadisələr atmosferdə baş verən bütün fiziki hadisələri, o cümlədən qeyri-adi hadislərdən ildırım çaxması, tufan, leysan yağışları dolu düşməsi və sairənin səbəblərini öyrənən və izah edən elmə meterologiya elmi deyilir.