QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Yeni kitablar
Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət (2008-2013) I Cild
4 Sentyabr , 2015

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2008-2013 illərdə fəaliyyəti dövründə ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında köklü dəyişikliklər baş vermiş, böyük yüksəliş və nailiyyətlər qazanılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi ilk gündən İlham Əliyev mədəniyyətin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərmiş, bu sahənin inkişafını dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri elan etmişdir.