QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Xurşidbanu Natəvan -Neçin Gəlməz. Əsərləri

El içində “Xan qızı” kimi tanınan Xurşidbanu Natəvan XIX əsr Azərbycan ictimai-siyasi həyatında, ədəbiyyatında, mədəniyyətində, təsviri sənətində özünəməxsus iz qoymuş görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Xurşidbanu

Natəvan Xurşidbanu- Əsərləri

XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış istedadlı qadın şairəmiz Xurşidbanu Nətavan (Xan qızı) ədəbiyyat və mədəniyyətmizin inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Füzuli poeziyasından bəhrələnən şairin qəzəllərindəki inc

Bəxtiyar Vahabzadə: Örtmə pəncərəni

  Türk dünyasının qüdrətli söz ustadı Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi münasibəti ilə işıq üzü görən kitabda şairin dillər əzbəri olan sadə deyimli, lakin dərin məzmun daşıyan seçmə şeirləri toplanmışdır.

Məmməd Rahimin seçilmiş əsərləri I cild

Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Rahimin seçilmiş əsərlərinin birinci  cildinə onun müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri daxil edilmişdir. Maraqlananlar Qazax  rayon Mərkəzi kitabxananın fondundan əldə edə bilərlər

Ali Mustafayev. Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən.

Kitabda 20 noyabr (1991)şəhidlərindən biri istedadlı telejurnalist Alı Mustafayevin şeirləri daxil edilmişdir. Azərbaycan xalqının böyüklüyünü, vətən torpaqlarının müqəddəsliyini tərənnüm edən, yaşadığımız dövrün ağr