QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

A. Nağı. Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)

Bu kitabda Qarabağ müharibəsinin kökləri, səbəbləri, gedişi, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər populyar şəkildə şərh olunur, işğalçı Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi v