QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Robert Lyuis Stivenson.Dəfinələr adası

İngilis yazıçısı Robert Lyuis Stivenson macəra ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınır.Müəllifin digər əsərlərində olduğu kimi “Dəfinələr adası” romanında da tamahkarlıq, va

Məmməd Səid Ordubadi. Qılınc və qələm. I hissə

Yazıçının tarixi romanlarından sonuncu olan "Qılınc və qələm"də böyük Azərbaycan sairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır. Tarixi sənə

Məmməd Səid Ordubadi. Qılınc və qələm. II hissə

Bütün əhvalat və şəxsiyyətləri, mürəkkəb hadisələri gərgin süjet xətti ətrafında birləşdirən, oxunaqlı və yığcamquruluşlu "Qılınc və qələm", şübhəsiz, Ordubadi yaradıcılığında mühüm yer

Paulo Koelyonun "Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım"

İspaniyalı bir missioner adada üç astek kahininə rast gəldi. Keşiş onlardan soruşdu: -Siz necə dua edirsiniz? -Biz bircə dua bilirik, - baş kahin cavab verdi - O da budur: «İlahi, səndə üç ruh birləşib, biz də

Viktor Hüqo "Səfillər"

Səfillər (fr. Les Misérables) — yazıçı Viktor Hüqonun 1892-ci ildə nəşr olunmuş və XIX əsrin ən mükəmməl nəsri hesab edilən fransız romanıdır. Romanda XIX əsrin əvvəllərində on yeddi il