QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Cavad Heyət: Türkoloji Tarix Türklərin Tarix Ve Medeniyyetine Bir Baxış

Cavad Heyət: Türkoloji Tarix Türklərin Tarix Ve Medeniyyetine Bir Baxış

Hüseynbala Mirələmov. Sonuncu Fateh

Dövlət müstəqiliyinə əbədilik qovuşmuş Azərbaycan Respublikası bu gün özünün intibah dövrünü yaşayır və həyatın bütün sahələrində tariximizin heç bir mərhələsində gör&

Q.K.Gül. METEROLOGİYA VƏ İQLİMŞÜNASLIQ

yer kürəsini bürüyən atmosfer sabit qalmayıb daima hərərkətdədirş Yağış, qar, tufan və.s bu kimi fiziki hadisələr atmosferdə baş verən bütün fiziki hadisələri, o cümlədən qeyri-adi hadislərdən ildırım

Xəlil Rza Ulutürk. Hara gedir bu dünya

Şer necə yaranır? Bu sualı  oxucuların dilindən çox eşitmişəm, ancaq birdən-birə cavab verməkdə çətinlik çəkmişəm. Dogrudan şeir hansı möcüzədir? Necə olur ki, bəzən birnəfəsə az-çox yax

Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət (2008-2013) I Cild

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2008-2013 illərdə fəaliyyəti dövründə ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında