QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları

Kitabda Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucularının, siyasi xadimlərinin, ziyalılarının həyat və fəaliyyətlərindən bəhs olunur. “Kaspi” qəzeti və “Kaspi” Təhsil Şirkəti tərəfindən nəşr edilən bu kitab geniş oxucu k

Xasbulatov R.İ. - “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”

İqtisad elmləri doktoru, professor, Rusiya Elmlər  Akademiyasının  müxbir üzvü, Rusiya Federasiyasının əməkdar elm xadimi R. İ. Xasbulatovun müəllifi olduğu kitabda beynəlxalq iqtisadi  münasibətlərin  müasir s

Cavid Mişkinaz, Cavid Turan - Hüseyn Cavid haqqındda xatirələr

Kitabda  böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Hüseyn Cavidin ailə üzvlərinin-həyat yoldaşının və qızının Cavid haqqındakı xatirələri toplanmışdır. Bu xatirələr  şairin acı taleyinin ağır anlarını bir daha yaşamaqla y

Güney Fazil Yalanın gerçəkliyi

Kitabda müəllifin müxtəlif  illərdə yazdığı hekayə, esse və povestlərindən seçmələr toplanmışdır. Çeşidli janrlarda yazılmış bu əsərlər fərqli mövzularda olsalar da, onların aparıcı leytmatovivi vətənpərvərlik,

Aşırlı Akif Mart soyqırımı: 1918-1920-cı illər mətbuatında

«31 Mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında» kitabı ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri  kütləvi qətliamdan bəhs edir. Kitabda soyqırım  tarixşünaslığı üçün yenilik sayılacaq faktlar,