QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət (2008-2013) II Cild

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası və AzərTAc-la birgə layihəsi əsasında tərtib olunmuş "Prezident İLham Əliyev və mədəniyyət.

Nigar Rəfibəyli. Məhəbbətim Bölünmədi

Qadın olmaq hər şeydən öncə məsuliyyətdir. Nigar Rəfibəylinin isə məsuliyyəti üçqat idi. Xudadat bəy Rəfibəylinin qızı, Rəsul Rzanın xanımı, Anarın anası olmasının məsuliyyəti... Bu üç şəxsiyyətin

Müslüm Maqaomayev. Dahi Lanza

Dahilər niyə belə tez köçür dünyadan? Ən azı onların əksəriyyəti. Onlar üçün xüsusi zamanmı hesablanıb? Sanki onların erkən istedadı başqalarında -adi insanlarda bir ömür boyu uzanan n

İslam Səfərli. Pıçıldaşın ləpələr

 İslam Səfərli... 1923-1974... Nəğməkar şair... Dramaturq... Gözəl insan... Hər bir sənətkar öz yaradıcılığı ilə özünə abidə qoyurş. Əlbəttə, qranitdən və mərmərdən daha çox xatirələrdə, yadda

Oqtay Zeynalov. Terrorizimdə cinayətkar dəstlərin rolu və onunla mübarizə

Bu kitabda Qədim Roma dövründən başlamış, zəmanəmizə qədər terrorizmin inkşaf yolları nəzərdən keçirilir. XIX-XX əsrlərdə  "rus terroru" fenomeni təsvir edilir. Siz mütaliə zamanı müasie siyasi, dini v