QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

Oxuculara təqdim olunan "Əsərlər"in I cildinə Azərbaycanın milli istiqlal hərərkatının ideoloqu və lideri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətinin yaradılması işinə başçılıq etmiş görkəmli ictimai-siyasi və d

Səriyyə Müslümqızı. Qan içində qar çiçəyi

Səriyyə Müslümqızı çağdaş ədəbiyyatımızın tanınmış simalarından biridir. OnunXocalı faciəsi fonunda yazdığı bu əsər Qarabağ boyda bir ağrısı olan vətənpərvər yazıçı ürəyinin qanı ilə yoğrulm

Elçin. Yeni hekayələr

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, xalq yazıçısı Elçinin bu kitabına onun son illərdə yazdığı və oxucuların böyük marağına səbəb olmuş üç hekayəsi, böyüklər &uum

Mixail Yuryeviç Lermontov. Seçilmiş əsərləri

rusiyanın görkəmli humanist şair və mütəffəkirlərindən biri, qüdrətli söz ustası M.Y. Lermontova hayatı faciəli şəkildə dərk etmək taley nəsib olmuşdu.