QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS

АЖДАР ФАРЗАЛИ.НОЕВ КОВЧЕГ И ГЯМИГАЯ-ГОБУСТАНСКИЙ АЛФАВИТ (переиздание с приложениями, дополнением)

“Xülasə”Bu günlərdə Azərbaycanın görkəmli alimi Əjdər Fərzəlinin (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит” əsəri yenidən işıq üzü gör&