QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Rayon haqqında
4 Sentyabr , 2015

Gamigaya adlanan təpə Bakı-Tbilisi avtomagistralın sağ tərəfində, Birinci Şıxlı kəndinin yanında ucalır. Bir tərəfi uçurumdur. Təpənin zirvəsindən Kür çayına möhtəşəm bir görüntü açılır.

Gamigaya təpəsinin səthində qədim saxsı qabların parçaları və qırıntıları asanlıqla təsadüf edilir. Bu parçalar göstərir ki, bu ərazidə çoxsaylı qırmızı, sarı və qara rəngli, müxtəlif ölçülü və təsərrüfat təyinatlı gil qablar, küplər mövcud imiş. Qabların üzərinə yapma, cızma və çəkmə üsulu ilə naxışlar vurulmuşdur.

Gamigayada sistematik arxeoloji qazıntılar aparılmayıb. Lakin, buradakı saxsı parçaların Qazaxın başqa yerlərində tapılan analoji əşyalarla müqayisəsi, Gamigaya qədim yaşayış məskənini erkən Dəmir dövrünə (e.ə. 8-6 əsrlər) aid etməyə imkan verir. Bu ərazinin gələcəkdə daha geniş tədqiqata ehtiyacı var.

Aşağıda göstərilən saxsı parçalar 2010 ildə Gəmiqayada aşkar olunub və ilk dəfə dərc olunur.