QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Rayon haqqında
4 Sentyabr , 2015
Ölkə əhəmiyyətli tarixi və mədəni abidələr  
Sınıq körpü XII əsr Qazax rayonu
Məbəd V-VIII əsrlər Yuxarı Əskipara kəndi
Didvan qülləsi VI-VII əsrlər Xanlıqlar kəndi
Alban məbədi VII əsr Daş Salahlı kəndi
     
Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidələr  
Damcılı Mağara düşərgəsi Paleolit Daş Salahlı kəndi
Babadərviş yaşayış yeri (3 abidə) Tunc dövrü Dəmirçilər kəndi
Sarıtəpə yaşayış yeri Son Tunc- ilk Dəmir dövrü Qazax şəhəri
Qiyaməttəpə yaşayış yeri  Eneolit Qazax konserv zavodunun yanında
Yaşayış yeri Ilk Orta əsrlər Abbasbəyli kəndindən 400 m aralı
Yataq yeri yaşayış yeri Daş dövrü Acıdərə ərazisində
Atəşpərəstlər daxması e.ə. VI əsr  Xanlıqlar Köçəskər kəndləri arasında
Qazaxbəyli qəbirstanlığı e.ə. VII-VI əsrlər Qazaxbəyli kəndi
Qazaxbəyli kurqanı Son Tunc dövrü  Qazaxbəyli kəndi
Kurqanlar (5 ədəd) Tunc dövrü Aslanbəyli kəndinə gedən yolun sol tərəfində 
Börgin Ağzı yaşayış yeri Son Tunc dövrü Daş Salahlı kəndindən Aslanbəyli kəndinə gedən yolun  500m qərbində
Daş Salahlı kurqanı Son Tunc- ilk Dəmir dövrü Daş Salahlı kəndinin girəcəyində, sağ tərəfdə
Qanlı Töyrə yaşayış yeri Eneolit Qazax-Tbilisi yolundan 500m aralı
Rus təpəsi yaşayış yeri Son Tunc- Dəmir dövrü Qazax-Əskipara şose yolunun Qazax- Daş Salahlı dəmir yolu ilə kəsişdiyi yerdə
Göl yeri yaşayış məskanı Son Tunc- Dəmir dövrü Daş Salahlı və Qazaxbəyli kəndləri arasında
Boztəpə yaşayış yeri Son Tunc dövrü Daş Salahlı kəndindən 1km şərqdə
Bərkin ağzı kurqanları Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, “Bərkin ağzı” ərazisində
Daşlı çökək yaşayış yeri Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, “Daşlı çökək” ərazisində
Daşlı çökək kurqanları (6 ədəd) Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, “Daşlı çökək” ərazisində
Yovşanlıtəpə kurqanları (8 ədəd)  Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, “Daşlı çökək” ərazisindən şərqdə
Ağdərə kurqanları (2 ədəd)  Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, “Daşlı çökək” ərazisindən qərbdə, yolun kənarında
Kurqanlar (3 ədəd) Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, “Mərdanlı damyeri” ərazisində
Çoban Qurban oğlu kurqanı Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi “Həzallınım ağzı” ərazisində
Kurqanlar Tunc dövrü Daş Salahlı kəndi, Dəlləkli qəbiristanlığından cənub tərəfdə
Süni mağaralar (10-а qədər) İlk Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey məbədindən cənub və qərb tərəfdə
Su hovuzu İlk Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey məbədindən 150-200m qərb tərəfdə
Xal-xal şəhərinin yeri Antik dövrü - ilk Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey dağında Şiş qaya-dağın ətrafında
Narın qalası Antik dövrü - ilk Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey dağında Şiş qaya və Qızıl qaya arasında
Alban bütpərəst məbədi Antik dövrü Daş Salahlı kəndi, Avey dağında Şiş qayada
Qaya kasavarı yalaqlar Antik dövrü Daş Salahlı kəndi, Avey dağında Şiş qayada
Daş su anbarı (2 ədəd) Antik dövrü Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Şiş qayanın cənub-şərq və şimal-qərb tərəfində 
Su hovuzu Antik dövrü Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Qızıl qayanın başında
Yel dəyirmanının qalıqları Antik dövrü - Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Qızıl qayanın başında
Qollu qaya qalaçası Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Qollu qayanın üstündə
Rza çal yaşayış yeri və qəbiristanlıq Son Tunc - Dəmir dövrü Daş Salahlı kəndi, Avey dağında
Gavur qəbiristanlığı Antik dövrü- Orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Xal-Xal şəhərinin qərb tərəfində
Damcılı məbədi (Süni mağarası) Antik dövrü Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Damcılı bulağının üstündə
Koroğlu məbədi IV-V əsrlər Daş Salahlı kəndi, Avey dağında, Qara bulaqdan 300-500m şimalda
Gümbültülütəpə yaşayış yeri İlk Dəmir dövrü - Orta əsrlər Orta Salahlı kəndi, Kür çayının sahilində
Dəmirçilər yaşayış yeri İlk orta əsrlər Dəmirçilər kəndi, Kür çayının sol sahilində
Çaxmaqlı düşərgəsi Paleolit I Şıxlı kəndindən cənub qərbdə
Hunan qalası İlk orta əsrlər II Şıxlı kəndi, Kür və Xram çaylarıının qovuşunda
Köhnə qəbiristanlıq Dəmir dövrü Əzizbəyli kəndi, qravi karxanası açılmış təpədə
Şomutəpə yaşayış yeri İlk Tunc - Dəmir dövrü Kosalar kəndi
Xırmantəpə yaşayış yeri Son Tunc - Dəmir dövrü Çaylı kəndi, Qazax-Aşağı Əskipara yolunda
Böyüktəpə yaşayış yeri Tunc - Dəmir dövrü Çaylı kəndinin yaxınlığında
Caxmaqlıtəpə Tunc - Dəmir dövrü Çaylı kəndinin yaxınlığında
Alban məbədinin qalıqları İlk orta əsrlər Kəmərli kəndi
Yeraltı yol XIV əsr Yuxarı Əskipara kəndi
Yeraltı su kəməri   Yuxarı Əskipara kəndi
     
Yerli əhəmiyyətli tarixi və mədəni abidələr  
Məscid XIX əsr Qazax şəhəri
İsrafil Ağanın hamamı XIX əsr Qazax şəhəri
Türbə XIX əsr Qazax şəhəri
Aşağı türbə XIX əsr Qazax şəhəri
Seminariya binası ХХ əsr Qazax şəhəri, Azadlıq prospekti
Türbə XIX əsr Qazax şəhəri, qəbiristanlıqda
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Bakı küçəsi, 70
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Vaqif küçəsi, 1
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Ş.Çobanov küçəsi, 14
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Ş.Çobanov küçəsi, 16
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Sabir küçəsi, 84
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Sabir küçəsi, 86
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Sabir küçəsi, 88
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, Sabir küçəsi, 103
Yaşayış evi ХХ əsr Qazax şəhəri, S.Vurqun küçəsi, 54
İsrafil Ağanın yaşayış evi XIX əsr Qazax şəhəri, Bayramov küçəsi, 15
Dəyirman   Aşağı Əskipara kəndi
Kilsə   Aşağı Əskipara kəndi
Güllə XVII əsr Yuxarı Əskipara kəndi
Qatır körpüsü XII-XIII əsrlər Yuxarı Əskipara kəndi
Qızıl Hacılı körpüsü   Yuxarı Əskipara kəndi
Kazım körpüsü   Yuxarı Əskipara kəndi
Qulucanlı körpüsü   Yuxarı Əskipara kəndi
Hamam qalıqları   Yuxarı Əskipara kəndi
Koroğlu qalası qülləsi   Yuxarı Əskipara kəndi
Türbə   Yuxarı Əskipara kəndi
Türbə XIX əsr Xanlıqlar kəndi, qəbiristanlıqda
Türbə XIX əsr I Şıxlı kəndi, qəbiristanlıqda
Türbə XIX əsr I Şıxlı kəndi, qəbiristanlıqda
Türbə 1842-ci il I Şıxlı kəndi, qəbiristanlıqda
Türbə XIX əsr II Şıxlı kəndi, qəbiristanlıqda
Dini tikinti kompleksi XIX əsr Salahlı kəndi
Ğöyəzən qalası XIV əsr Alpout kəndi, Göyəzən dağın ətəyində
Məscid 1909-cu il Aslanbəyli kəndi
Hacı Mahmud Əfəndinin türbəsi XIX əsr Aslanbəyli kəndi
Hacı Mahmud Əfəndinin yaşayış evi XIX əsr Aslanbəyli kəndi
Hacı Mahmud Əfəndinin qonaq evi XIX əsr Aslanbəyli kəndi
Qatır körpüsü   Məzəm kəndi
M.P.Vaqifin heykəli   Qazax şəhəri, Sabir küçəsi, 11
M.P.Vaqifin xatirə muzeyi   Qazax şəhəri, Sabir küçəsi,  60
S.Vurğunun heykəli   Qazax şəhəri, Mərkəzi meydan
S.Vurğunun poeziya evi   Yuxarı Salahlı kəndi
M.B.Vidadinin qəbirüstü abidəsi   I Şıxlı kəndi, qəbiristanlıqda
Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi   Qazax şəhəri, Nərimanov küçəsi, 5
“Avey” Dövlət-tarix mədəniyyət qoruğu  
Damcılı bulağı   Daş Salahlı kəndi
Məmməd Koxa bulağı XIX əsr Daş Salahlı kəndinin yaxınlığında
     
Yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidələr  
Yaşayış evi Orta əsrlər Xanlıqlar kəndi
Eşəktəpə yaşayış evi Orta əsrlər Qazaxbəyli kəndi
Bağça qəbiristanlığı Son orta əsrlər Daş Salahlı kəndi, Qara-su çayının sahilində
Haqverdiağa körpüsü XIX əsr Daş Salahlı kəndi, Qara-su çayının sahilində
Qədir körpüsü XIX əsrin sonu Daş Salahlı kəndi, Qara-su çayının sahilində
Şəhərgah Orta əsrlər Yuxarı Əskipara kəndi
     
Tətbiqi sənət nümunələri    
Daş qoç fiqurları (2 ədəd)   Daş Salahlı kəndi, qəbiristanlıqda
Sənduqələr (3 ədəd)   Daş Salahlı kəndi, qəbiristanlıqda