QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Elanlar
29 İyul , 2016


Yeni kitablar

İctimai Siaysi

Umudlu, İsmayıl. Şıxlinskilər : etno – tarixi və genealoji rakurs. – Bakı, 2015.-676s.

Bizi əsirlikdən qurtarın. –Bakı, 2006.-680s.

Məmməd, Əmin Rəsulzadə. Əsərləri I cild. Bakı, 2014-480s

Səmədoğlu, Vasif.  Leyla Əliyeva. “Xocalıya Ədalət!” II cild.- 2014. -377s.

Umudlu, İsmayıl. Tarix etnoqrafiya, insanlar, yurd bilgisi.-Bakı, 2011.-912s.

Qazax Veteranları. 1941-1945,2005.- 208s.

Şövqi Göyçaylı. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekaloji əsasları. Bakı, 2009.-232s.

Vəliyev Şahin. Azərbaycan Tarixi. Abituriyentlər üçün tədris vəsaiti. Bakı, 2015.-384s.

Təbiət

Gül,Q.K. Meterologiya və iqlimşünaslıq: dərs vəsaiti .- Bakı, 2014.-294s.

Vahid Abbasov. Aqrar sahədə iqtisadi tənzimləmənin Aktual problemləri. Bakı, 2012.-423s.

Özbək Əliyev. Qeyri- üzvi kimya kurs. Bakı, 2009.-427s.

Kərimov S.Q. İnformatika. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2010.-435s.

Tibb elmləri

Qurban Hüseynzadə. Dəri və Zöhrəvi xəstəlikləri Bakı, 1998.-644s.

Sultanov H.A. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, 1993.-402s.

Dilçilik

Azərbaycan Dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, 2013.-839s.

Hüseynli Nazim. Türk dillərinin genologiyası:şumer və türk leksik paralelləri.- Bakı, 2012.-356s.

Ədəbiyyatşunaslıq

Elman Quluyev. Şərq ədəbiyyatı. Cild I. Cild II Bakı, 2011.-685s.

 Elman Quluyev. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2009.-394 s.

 ƏliSahib Əroğlu. Aşıq Pəri: Həyatı, mühiti və sənəti. Bakı, 2014.-200s.

Bədii Ədəbiyyat

Nizami Gəncəvi. Lirika. Qəzəllər: Bakı, 2012.-198s.

 Xəlil Rza Ulutürk. Seçilmiş əsərləri: Bakı, 2012.-559s.

Məmməd Araz. Seçilmiş əsərlər: Bakı, 2010.-638s.

Elçin. Romanlar. Bakı, 2013.-735s.

Cəmşid Əmirov. Şəhər yatarkən: Roman Bakı, 2008.-412s.

Elxan Elatlı. Qanunsuz Əməliyat: Roman. Bakı, 2015.-288s.

Dünya Ədəbiyyatı

Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010.-720s.

Frans Kafka. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010.-600s.

İncəsənət

Həsənağa Qurbanov. Bizim Gülarə Əliyeva. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2013.-144s.

Abdullayev Z. Tofiq Quluyev. Ecaskar sənətkar. Bakı, 2007.-202s.

Rəhimli İlham. Azərbaycan Musiqili Teatrı. Bakı, 2013.-496s.

Uşaq Ədəbiyyati

İsabəyli, Qəşəm. Leyləyin intiqamı. Bakı, 2015.-128s.

İsabəyli, Qəşəm. İiii...aaa... Nağıl. Bakı, 2014.-56s.

İsabəyli, Qəşəm. Acılıq dərsi. Bakı, 2014.-16s.

Mövlana Cəlaləddin Rumi. Hecalı Nağıllar