QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Elanlar
13 İyun , 2017
Kitabxanamızın fonduna  müxtəlif elm sahələrinə aid olan texniki və bədii ədəbiyyat daxil olmuşdur. Onlar tezliklə  oxucularımızın istifadəsinə veriləcəkdir.