QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Elanlar
5 Oktyabr , 2018
Qazax rayon MKS-də 1 oktyabr 2018-ci il tarixdən ödənişli komputer kursu fəaliyyət göstərir.