QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Haqqımızda
3 İyun , 2014

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi - şöbə komplektləşdirmə, ədəbiyyatın silinməsi və kataloqların tərtibi məsələsi ilə məşğul olur. MKS-in şöbə və filiallarına əlifba və sistemli kataloq kartoçkaları hazırlayır. Bu kartoçkalar 2010-ci ildən elektron formada “IRBIS-64” Elektron kataloqunda təsvir olunur.

Şöbə sistemin baş əlifba, sistemli və adına görə kataloqlarını hazırlayır, habelə MKS-in bütün struktur bölmələrinə dövrü mətbuata abunə yazılmasını təmin edir.