QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Haqqımızda
3 İyun , 2014

Şöbə mərkəzi kitabxana eləcə də filial kitabxanalarında tədbirlərin keçirilməsinə, kitab fondunun yeni təsnifata uyğun və şöbələrin elm sahələri üzrə düzülüşünə, uçot və inventar kitablarının doldurulmasına, gündəliyin düzgün yazılmasına, kitabxanada bədii tərtibat işinin təşkilinə, daimi sərgilərin hazırlanmasına metodiki köməklik göstərir. Şöbə müntəzəm olaraq metodiki tövsiyyələrin hazırlanmasına, verilmiş məsləhətlərin uçotunun aparılmasına, hər ayda keçirilən seminar müşavirələrində kitabxanaların fəaliyyətinin təhlil edilməsinə, həmçinin MKS-nin kataloq və kartoteka sisteminin düzgün təşkilinə köməklik edir, həmçinin kitabxanaya daxil olan bütün dövrü nəşrlərin mühüm əhəmiyyət kəsb edən məqalələrin kartotekasını yaradır. Şöbə müdiri: Fatma Hüseynova
Baş biblioqraf: Vəfa Axundova
Baş kitabxanaçı: Bəturə Mustafayeva
Böyük metodist: Elmira Mehtiyeva
İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis: Aybəniz Abdullayeva