QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Haqqımızda
3 İyun , 2014

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 2011 – ci il tarixli, 162 nömrəli (“Azərbaycan Respublikası şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidləri” təsdiq edilsin kitabxana müəssisələrində yaradılacaq yeni şöbə və ştatlar kitabxana informasiya sahəsində aparılan islahatlar və struktur təkmilləşdirilməsi nəticəsində sərbəstləşən ştat vahidləri hesabına həyata keçirilsin) Qərarına əsasən 05 yanvar 2012 – ci il tarixdə mərkəzi kitabxanada yaradılmış bu şöbə Kitabxananın Elektron kataloqunun idarə olunması, elektron resusların, bazalarının yaradılması, Elektron kataloqun “Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşdirmə”, “Oxucu”, “Kitab verilişi” modullarının işini təşkil etmək, habelə “Administrator” modulu vasitəsi ilə sistemin fəaliyyətinə nəzarət və koordinasiya etmək funksiyasını həyata keçirir. MKS-də kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işini təşkil edir. Şöbə müdiri mütəmadi olaraq kitabxana rəhbərliyini kitabxanada həyata keçirilən avtomatlaşdırma prosesi haqqında məlumatlandırır və təkliflər verir. Kitabxana – biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi üzrə Elektron kataloq və Elektron kitabxananın yaradılması işini həyata keçirir, Elekton kataloqun “Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşdirmə”, “Oxucu”, “Kitab verilişi” modullarının işini koordinasiya edir. Elektron kataloqun “Administrator” modulu vasitəsi ilə Avtomatlaşdırılmış Kitabxana–İnformasiya Sisteminin fəaliyyətinə nəzarət edir. Kitabxanada istifadə olunan Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sisteminin (Elektron kataloq və Elektron Kitabxana) yeniləşməsi, əlavə və dəyişikliklərlə təmin edilməsinə dair şöbə rəhbərliyini mütəmadi olaraq məlumatlandırır və təkliflər verir. 
Şöbə müdiri: Gövhər Mustafayeva Baş kitabxanaçı: Aliyə Mahmudova
İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər: Səyalı Abdullayeva, Aynur Əliyeva
Sistem inzibatçısı: Humay Vəliyeva