QAZAX RAYON MƏRKƏZİ KİTABXANASI

Qazax rayon MKS
Haqqımızda
3 İyun , 2014

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 2011 – ci il tarixli, 162 nömrəli (“Azərbaycan Respublikası şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidləri” təsdiq edilsin kitabxana müəssisələrində yaradılacaq yeni şöbə və ştatlar kitabxana informasiya sahəsində aparılan islahatlar və struktur təkmilləşdirilməsi nəticəsində sərbəstləşən ştat vahidləri hesabına həyata keçirilsin) Qərarına əsasən 05 yanvar 2012 – ci il tarixdə mərkəzi ktabxanasında yaradılmış bu şöbə kitabxananın Veb-saytının idarə olunması (veb-saytın operativ yeniləşməsi, əlavə və dəyişiklərin edilməsi, domen və hostinqin fəliyyətinə nəzarət), şəbəkənin antivirus proqramının, habelə lokal və İnternet şəbəkəsinin fəaliyyətini təşkil edir, nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Şöbə kitabxananın Elektron kitabxanasının yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini təmin edir. Habelə dövrü mətbuatın təsvirini “Kataloqlaşdırma” modulu vasitəsi ilə həyata keçirir. Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi “Kataloqlaşdırma” modulunun bazasından isifadə edərək elektron resusların bazalarının yaradılmasını həyata keçirir. Kitabxananın texnoloji avadanlığının (kompyuter, skaner, printer, surətçıxarma aparatı, modem və s.) işlək vəziyyətini təmin edir, lokal və İnternet şəbəkələrinin, habelə şəbəkənin antivirus proqramının işləməsini təşkil edir. Kitabxananın Veb-saytının domen və hostinqinə nəzarət edir, bu barədə şöbə rəhbərliyini mütəmadi olaraq məlumatlandırır və təkliflər verir. Kitabxanada Elektron kitabxananın yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini həyata keçirir. Veb-saytın operativ yenilənməsi, veb-sayta əlavə və dəyişiklər edilməsi, kitabxananın cari yazılarının yığilması işini həyata keçirir. Kitabxanada Elektron kitabxananın yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini həyata keçirir. 
Şöbə müdiri: Sevil Cəfərova 
Baş biblioqraf: Nərmin Əliyeva
Operator: Könül Əsgərova
Proqramçı: Validə Alməmmədova